Vilkår for deltakelse på SUP yoga

Vilkår for deltakelse:

 • Din påmelding er bindende når YogaRO mottar påmeldingsskjema på epost hvor du har GODTATT vilkår for deltakelse. Du har da akseptert de vilkår som er listet opp under og forplikter deg til å betale faktura som du får tilsendt pr. epost for arrangementet.
 • Du er svømmedyktig.
 • Det er nulltoleranse for bentyttelse av alkohol eller andre rusmidler i forbindelse med våre arrangement.
 • Din kropp – ditt ansvar. SUP-yoga og all fysisk og mental trening skjer på eget ansvar. Du kjenner din egen kropp. Er du usikker på om du kan praktisere yoga så spør din lege eller terapeut.
 • Når du melder deg på yogakurs, SUP, SUP yoga, workshop eller enkelttimer plikter du selv å opplyse om eventuelle skader som må hensyntaes.
 • Dersom deltaker ikke tilfredsstiller de nødvendige fysiske/psykiske forutsetninger kan han/hun avvises av arrangør.
 • Deltaker har ansvar for å følge de sikkerhetsrutiner som det opplyses om på arrangement, samt ta del i felles sikkerhetsrutiner.
 • Du plikter å rette deg etter arrangørens anvisninger.
 • Deltaker plikter selv å vurdere om han/hun har fysisk og psykisk helse for å gjennomføre aktiviteten.
 • Du har selv ansvar for å ta hensyn til egen kropp, og har eget ansvar for eventuelle skader du pådrar deg på arrangementet, på vei til eller fra arrangementet, eller skader du får når du praktiserer det du har lært på egenhånd.
 • Du sier deg enig i at du ikke kan saksøke YogaRO AS eller yogalærer for eventuelle skader du pådra deg på kurs, på vei inn eller ut av kurslokalet, eller skader du får når du praktiserer det du har lært på egenhånd.
 • Du er inneforstått med at YogaRO AS ikke er ansvarlig for dine eiendeler mens du er på kurs, og har ingen plikt til å erstatte eiendeler som eventuelt går tapt i forbindelse med din kursdeltakelse.

 

Avmelding fra din side:

 • Avmelding må skje innen 48 timer før påmeldt arrangement for å få eventuelt allerede innbetalt faktura refundert.
 • Avmelding må skje skriftlig pr. epost til kjersti@yogaro.no
 • Manglende innbetaling er ikke å anse som avmelding.

 

Forbehold:

 • Værforhold kan endres raskt og YogaRO AS forbeholder seg retten å avlyse arrangement hvis vær og vind ikke tillater sikker gjennomføring. YogaRO vil i så tilfelle informere om eventuell avlysning så raskt som mulig før oppstart. Hvis faktura allerede er betalt vil innbetalt beløp returneres i sin helhet.
 • YogaRO forbeholder seg retten å avlyse arrangement ved for få påmeldte til arrangement eller sykdom.YogaRO vil i så tilfelle informere om eventuell avlysning så raskt som mulig før oppstart. Hvis faktura allerede er betalt vil innbetalt beløp returneres i sin helhet.

 

Personvern:

Din sikkerhet er viktig for oss. Den informasjonen du gir til oss når du registrerer deg er kun til intern bruk i vår administrasjon. Vi gir ikke bort informasjon om deg til en tredjepart.