Vilkår for deltakelse

Vilkår for deltakelse på yogakurs, enkelttimer i yoga, PT-timer yoga, og/eller SUP-yoga.

 • Din påmelding er bindende når YogaRO mottar dette påmeldingsskjema hvor du også har GODTATT vilkår for deltakelse. Du har da akseptert de vilkår som er listet opp under og forplikter deg til å betale faktura du får tilsendt for arrangementet.
 • Din kropp – ditt ansvar. Yoga og all fysisk og mental trening skjer på eget ansvar. Du kjenner din egen kropp. Er du usikker på om du kan praktisere yoga så spør din lege eller terapeut.
 • Når du melder deg på yogakurs, online yoga, SUP-yoga, workshop eller enkelttimer plikter du selv å opplyse om eventuelle skader som må hensyntas.
 • Dersom deltaker ikke tilfredsstiller de nødvendige fysiske/psykiske forutsetninger kan han/hun avvises av arrangør.
 • Du har selv ansvar for å ta hensyn til egen kropp, og har eget ansvar for eventuelle skader du pådrar deg på kurs, underveis i online yogaklasser, på vei inne eller ut av kurslokalet, eller skader du får når du praktiserer det du har lært på egenhånd.
 • Du sier deg enig i at du ikke kan saksøke YogaRO AS eller yogalærer for eventuelle skader du pådra deg på kurs, på vei inn eller ut av kurslokalet, eller skader du får når du praktiserer det du har lært på egenhånd.
 • Du er inneforstått med at YogaRO AS ikke er ansvarlig for dine eiendeler mens du er på kurs, og har ingen plikt til å erstatte eiendeler som eventuelt går tapt i forbindelse med din kursdeltakelse.
 • Vennligst les TRIVSELSREGLENE for yoga med YogaRO, og vis respekt for de som best du kan.
 • Det er nulltoleranse for benyttelse av alkohol eller andre rusmidler i forbindelse med våre arrangement.

Vilkår for avmelding:

 • Avmelding fra yogakurs må skje skriftlig pr. e-post og skal være mottatt en uke før oppstart. Eventuelt innbetalt kursavgift vil da bli refundert.
 • Avmelding eller endring av enkelttimer i yoga, cochingsamtaler eller SUP-yoga må skje senest 24 timer før oppstart. Mangler dette vil du ikke bli refundert. Avbestilling senest 24 timer før avtaletidspunkt. Etter dette forbeholdes retten til å fakturere for oppsatt time. 
 • Manglende innbetaling er ikke å anse som avmelding.

Betaling:

 • Betaling av faktura skal skje før oppstart av ønsket arrangement, med mindre fakturadato sier noe annet. Vennligst bruk KID-nummer som er oppgitt på faktura ved betaling.
 • Manglende innbetaling er ikke å anse som avmelding.

Ved sykdom/fravær hos deg på yogakurs:

 • Enkelttimer du uteblir fra på kurs refunderes ikke.
 • Enkelttimer du uteblir fra kan ikke tas igjen.
 • Avbrutt kurs på grunn av skader, sykdom eller andre årsaker refunderes ikke.
 • Jeg ønsker å få beskjed enten på epost om du ikke kan møte.

Forbehold:

 • YogaRO AS forbeholder seg retten å avlyse kurs ved eventuell sykdom eller for få påmeldte. YogaRO vil i så tilfelle informere om eventuell avlysning så raskt som mulig via epost og Facebook. Nytt tidspunkt vil bli annonsert så raskt som mulig.
 • YogaRO AS forbeholder seg retten å avlyse enkeltklasser i kursrekke ved eventuell sykdom. YogaRO vil da arrangere ny klasse for yogakurset så snart det lar seg praktisk gjøre.

Personvern:

Din sikkerhet er viktig for oss. Den informasjonen du gir til oss når du registrerer deg er kun til intern bruk i vår administrasjon. Vi gir ikke bort informasjon om deg til tredjepart.