PMTO-terapi

YogaRO AS drives av samtaleterapeut, PMTO-terapeut og yogalærer, Kjersti Vingerhagen.

Jeg har over 20 års erfaring som sosionom og har jobbet som veileder, samtaleterapeut/psykoterapeut, foreldreveileder, rådgiver, familieterapeut, og PMTO-terapeut. Nå kan jeg tilby både private og offentlige instanser min kompetanse, gjennom min bedrift YogaRO AS.

Som PMTO-terapeut jobber jeg med både foreldre og fosterforeldre som har barn med mindre til større atferdsutfordringer, og hvor man jobber systematisk gjennom foreldrene slik at de kan støtte og veilede sitt unike barn på best mulig måte.

Oppdragene mine får jeg både fra familier som selv ønsker hjelp, eller fra kommuner som ikke har denne kompetansen og som ønsker å tilby akkurat denne anerkjente og virksomme veiledningsformen til sine familier.

Hva er egentlig PMTO?

PMTO (Parent Management Training Oregon-modellen) er et foreldreveiledningstilbud, en metodikk, en familieterapeutisk tilnærming hvor målet er å hjelpe familier til å få det bedre sammen.

Teorien som ligger til grunn for forståelsen av atferdsvansker hos barn og utformingen av behandlingsmetoden Parent Management Training – Oregon (PMTO), handler om at vi mennesker lærer gjennom det sosiale samspillet vi har med hverandre.

PMTO er en ressursorientert terapeutisk metodikk som har som målsetting å endre fastlåste samspillsmønstre i familier med barn fra 3-12 år.

I behandlingen rettes søkelyset mot å styrke foreldreferdighetene ved å erstatte negative samspillsmønstre, med samspillsmønstre som fremmer samarbeid og positiv utviking.

Gjennom YogaRO AS tilbyr jeg foreldreveiledning og PMTO-terapi til både familier eller til kommuner som ønsker å tilby PMTO-terapi som et tiltak til foreldre eller fosterforeldre.

PMTO er bygget på forskning på hvordan negative samspillsmønstre oppstår i familier, hvordan de opprettholdes over tid og ikke minst, hva som skal til for å redusere eller stoppe denne måten å være sammen på. Forskningen viser at når denne negative samværsformen får dominere foreldre-barn-relasjonen, øker risikoen for at barnet kan utvikle problematferd, og i verste fall alvorlige atferdsvansker.

Målet med PMTO-behandlingen er å stanse eller redusere alvorlig problematferd som barn viser, ved å gjenopprette en positiv relasjon mellom foreldre og barn, slik at det negative familiesamspillet brytes og barnets prososiale utvikling fremmes og styrkes.

PMTO har høy skår på evidens, noe som betyr at metodikken har sterk dokumentasjon på effekt. Les artikkel HER. Dette er en av de viktigste grunnene for at jeg driver med mitt PMTO-arbeid med familier.

Til privatpersoner/familier

Ønsker du deg mer ro og harmoni hjemme, at dere har det fint sammen og samarbeider på en god og positiv måte?

Jeg tilbyr veiledning til foreldre, enten ved å møtes eller via video. Jeg kan også komme hjem til dere å ha veiledning, om det passer best.

Jeg syr sammen individuelt tilpassede opplegg til hver familie slik at dere får hjelp til akkurat det dere står i.

Ta kontakt via skjema under. All informasjon behandles konfidensielt.

PMTO til kommuner

Ønsker din kommune bistand til å hjelpe familier med å gi PMTO-terapi? 

Har dere et fosterhjem som kunne profitert på å få denne type veiledning?

PMTO er et godt veiledningstilbud til fosterfamilier. Les mer i artikkel HER.

YogaRO tilbyr veiledning til foreldre som har fra små til større utfordringer med sine barn i hverdagen. Veiledningen kan gjøres hjemme eller online via zoom.

Jeg er sertifisert PMTO-terapeut (www.pmto.no) som er en svært anerkjent og virkningsfull metode for å jobbe med barn som har fra begynnende til større atferdsutfordringer.

Ungsinn – Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge, kategoriserer PMTO til å være en metodikk med evidensnivå 5 (høyeste skår). LES.

Ta kontakt for tilbud.

Faglig bakgrunn:

Jeg er utdannet sosionom fra 2002 fra Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Har universitetsfagene ex.phil, ex.fac.psyk, psykologi og medisin grunnfag.

Videreutdanning i «Etnisitet og barnevern» fra UiO.

Sertifisert PMTO-terapeut i 2017.

Har flere moduler innenfor veiledningsmetodikken TIBIR – Tidlig innsats for barn i risiko. TIBIR er et program for forebygging og behandling av atferdsproblemer hos barn tilpasset det kommunale tjenestenivået.

  • kartlegger
  • foreldrerådgiver
  • PMTO-terapeut
  • gruppekursholder
  • konsultasjon (veiledning) til barnehage og skole

Jeg har vært ansatt i Harstad kommunes barneverntjeneste siden 2008 og har siden ca. 2011 jobbet utelukkende med denne metodikken. Jeg har der veiledet familier med diverse utfordringer knyttet til deres barn/fosterbarn.

Som sertifisert PMTO-terapeut kontinuerlig veiledning flere ganger i året som kvalitetssikring og for å opprettholde og kvalitetssikre kompetansen.

I tillegg til min terapeutiske erfaring så har jeg også ulike yogautdanninger, både rolig, pust yoga og mer klassisk. Dette er erfaring som jeg ofte tar i bruk i min veiledning for å bistå til stressreduksjon og mer tilstedeværelse i seg selv.

Siden 2020 har jeg tilbydd min kompetanse via egen bedrift til det private markedet, enten til familier eller kommuner. 

Ta kontakt ved å sende meg en epost.

Les mer om PMTO her:

Ungsinn.no som er Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge beskriver PMTO som et av de tiltakene med høyeste evidens nivå. Les om dette her

Les mer om PMTO-metodikken her: www.pmto.no og https://www.nubu.no/PMTO/

Ta kontakt for tilgjengelighet og pris.